September 4, 2013

Quiz: Uzbek Adjectives, part 2

Assalomu alaykum,

Here is the quiz for Uzbek Adjectives part 2. Please review lesson before you start this quiz.
uzbek adjectives, quiz in uzbek adjectives

Try until you get 100% correct answers... Good luck!


 1. I am wearing a blue dress. - Men _______ ko'ylak kiyayapman.
 2. oqko'kyashilqora


 3. I am buying a brown bag. - Men ________ sumka sotib olyapman.
 4. yashilko'kjigarqora


 5. I need a new car. - Men ______ avtomobilga muhtojman.
 6. eskitez-yurarshinamyangi


 7. Curious lady lives below. - _________ ayol pastda yashaydi.
 8. QiziqqonQariChiroyliQiziqarli


 9. Our guests were polite people. - Mehmonlarimiz _________ kishilar edi.
 10. yaxshiodoblixushmuomala


 11. I have lovely children. - Mening ___________ bolalarim bor.
 12. sevimlisho'xodobli


 13. I want comfortable car. - Men _______ avtomobil xohlayman.
 14. yangishinamtez-yurar


 15. I am buying a black bag. - Men _______ sumka sotib olyapman.
 16. qoraoqko'k


 17. I am buying red dress. - Men _______ ko'ylak sotib olyapman.
 18. jigaroqqizilyashil


 19. well-behaved children - _________ bolalar
 20. odoblisho'xqo'polsevimliLet me know if you have any quesionts!

See you soon! Tez orada ko'rishguncha!


Quiz: Uzbek Adjectives, part 2
Last Reviewed by UzbekClass on September 04 2013
Rating: 4.6

No comments:

Post a Comment